Hjem Vicevært Information Bestyrelsen Administrator
webmaster: ezzenz  •  www.ezzenz.dk Velkommen.pdf Velkommen til Sandalsparken 2014_Vedtaegter.pdf Ejerforeningens vedtægter Energimaerke.pdf Arkiv:
Energimaerke.pdf Information omkring TV i Sandalsparken Energimaerke.pdf Eibyes rapport om energibesparende foranstaltninger på ejendommen Energimaerke.pdf Isolering af facadepartier Regler for brug af selskabslokalerne Selskablokalerne i kælderen Ved opgang A:  Lejepris pr. dag er kr. 200,00  (Onsdagsklubben benytter lokalerne gratis)   Læs brugsbetingelser her Regnskab 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Referat generalforsamling 2015 Indkaldelse til generalforsamling 2016 Årsrapport / Regnskab 2015 Referat generalforsamling 2016 Forsikringspolice for Sandalsparken 1 Forsikringspolice for Sandalsparken 2 Byggeregler Indkaldelse til generalforsamling 2019 Årsrapport / Regnskab 2018 / Budget 2019 Referat generalforsamling 2019 Indkaldelse til generalforsamling 2017 Årsrapport / Regnskab 2016 / Budget 2017 Referat generalforsamling 2017 Indkaldelse til generalforsamling 2018 Årsrapport / Regnskab 2017 / Budget 2018 Referat generalforsamling 2018 Cirkulære vedr. generalforsamling Årsrapport / Regnskab 2019 / Budget 2020 Indkaldelse generalforsamling 2020 Referat generalforsamling 2020 Referat ekstraordinær generalforsamling 2020 Energimærkning af Sandalsparken 2021 Årsregnskab 2021 + budget 2022 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022 Referat af ekstraordinær generalforsamlin 2022 Asbest på badeværelset Cirkulæreskrivelse vand- og varmemålere 2021 Stigende varmepriser 2021/22 Referat af ordinær generalforsamling 2021 Årsregnskab 2020 + budget 2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 Referat af ekstraordinær generalforsamlin 2021 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2021 Indkaldelse til ekstra ekstraordinær generalforsamling 2022 Referat af ekstraordinær generalforsamlin 2022 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Referat af generalforsamling 2014 Referat af ekstra ordinær generalforsamling 2022 Indkaldelse til ekstraq ordinær generalforsamling 2022